Obec Přílepy
Obec Přílepy
u Rakovníka

INFORMACE ke COVID-19 ....opatření v souvislosti s výskytem epidemie COVID- 19

COVID-19

 

 

☼☼☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼☼☼
dne 3.3.2021

výsledky jednání vlády, usnesení vlády č.247 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu. Na základě tohoto usnesení vláda ukládá s účinností ode dne 4. března 2021 od 00:00 hod. hejtmanům a vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení:

lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě

 • ambulantní péče,
 • jednodenní péče, nebo
 • lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19

 

☼☼☼☼☼☼☼
dne 2.3.2021

►Informace o zapojení praktických lékařů do očkování  ►                     

usnesení vlády se schválenými změnami krizových opatření ze dne 2. 3. 2021:

 1. Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Od středy 3. března budou moci zaměstnanci využívat závodních jídelen i k přímé konzumaci pokrmů. U jednoho stolu ale bude smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének.Dále byly upraveny výjímky v případě vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. 
 2. Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244)  Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na ochranu dýchacích cest.

 3. K úpravě dochází od 3. března i u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem SARS CoV-2 a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnosti. Délka karantény se v tomto případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů.

 

☼☼☼☼☼☼☼

Mimořádná opatření nařízená dne 1. 3. 2021:

 1. Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani Vzhledem k potřebě i nadále provádět antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb se umožňuje toto testování provádět i nadále přímo u těchto poskytovatelů, a za dodržení nastavených podmínek bude možné žádat úhradu ceny práce i materiálu z veřejného zdravotního pojištění, tak, jak je nastaveno v antigenních testovacích centrech. Zároveň se ale omezuje okruh osob, které mohou absolvovat antigenní test u poskytovatelů sociálních služeb, a to z důvodu omezení vstupu veřejnosti, jako prevence zavlečení infekčního onemocnění do těchto zařízení.
 2. Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani Vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné testování zaměstnanců, je umožněno provádění antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném opakování s frekvencí minimálně 1x týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných převážně asymptomatických osob. V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě provedeného konfirmačního testu standardní metodou RTPCR lze pozitivní osobě nařídit izolaci dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou.
 3. Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani Vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné testování zaměstnanců, je umožněno provádění antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném opakování s frekvencí alespoň jednou týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných převážně asymptomatických osob. Vzhledem k aktuální dostupnosti testovacích sad a organizační náročnosti spojené s prováděním samotestování přímo u dotčených sujektů, bylo s účinností od 5. března 2021 rozhodnuto o hranici pro povinné testování 250 zaměstnanců a od 12. března 2021 o hranici pro povinné testování 50 zaměstnanců s tím, že u menších subjektů ministerstvo v současnosti důrazně doporučuje testování na dobrovolné bázi provádět i u menších zaměstnavatelů.
 4. Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021 Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství se od 1. března 2021 aktivně zapojí do očkování proti onemocnění COVID-19. Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství jsou povinni vést registraci svých pacientů, kteří projeví zájem o očkování proti COVID19, a to z důvodu nutnosti zachování centrálního řízení očkování proti onemocnění COVID19. 

Zdroj zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

 
 
 
 
☼☼☼☼☼☼☼

Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už respirátor, roušky, obličejové masky, rukavice,samotestovací sady na covid-19 patří do směsného odpadu.  Nejdříve se však musí dát do sáčku, pevně ho zavázat a pak přendat do pytle s odpadem a i ten vyhodit zavázaný. To podle MŽP ochrání další lidi, kteří budou s odpadky manipulovat. Ochranné prostředky nesmí ležet mimo kontejnery a popelnice.

☼☼☼☼☼☼☼

27.2.2021:

výsledky z mimořádného jednání vlády 26. 2: 2021, vyhlášení nového nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021

►Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)

►Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února

►Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února

►Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)

►Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března

►Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)

►Usnesení vlády č. 202  Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)

►Usnesení vlády č. 203  Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)

►Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února

►Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)

►Usnesení vlády č. 206  Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)

►Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)

►Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)

Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)

►Usnesení vlády č. 210  Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)

►Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)

►Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)

►Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

►Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

►Usnesení vlády č. 215  Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
(odůvodnění usnesení č. 215)

►Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března 

 • vzor čestného prohlášení v pdf a word
 • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
 • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

►Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března

Dále v příloze postupuji částku Sbírky zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19.

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--unora-2021-186956/

Tisková konference s přehledem opatření zde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3275884-vlada-schvalila-novy-nouzovy-stav-platit-bude-od-soboty-potrebuje-ho-pro-zakaz

 

►Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 ►►►

Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele nebo vyplněný formulář. V rámci okresu nikoli.

Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné prohlášení či formulář. Vzor čestného prohlášení zveřejnil i Úřad vlády.

↑↓→přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021:

 

 

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář (DOCX, 19 kB & PDF, 114 kB) nebo čestné prohlášení (DOCX, 16 kB & PDF, 105 kB), kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji "k lékaři" s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

 

Mohu jet na svoji chatu / chalupu / nemovitost, co musím doložit?

 • Pokud máte svou chatu / chalupu / jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření (pdf, 154 kB). Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
 • Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
   

Přes týden bydlím v Trutnově .... a na víkend jezdím domů do Přílep (okres Rakovník), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Trutnova....?

 • Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.
   

 

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

 

Nákupy budou možné jen v rámci okresu, schválila vláda.

Běžné návštěvy příbuzných - a to ani rodičů či prarodičů - nebudou v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády povolené. Výjimku zahrnují případy, kdy jde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.

Kam vás vláda pustí: Podívejte se na mapu katastrů všech obcí
Zdroj:  https://www.denik.cz/cesi-v-cislech/omezeni-pohybu-obce.html 

 

☼☼☼☼☼☼☼

26.2.2021: ►částka Sbírky zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19 ►►►

 

☼☼☼☼☼☼☼

☼23.2.2021: informační leták hejtmanky s informací o povinném nošení respirátorů a roušek ►►►

 

☼☼☼☼☼☼☼

22.2.2021:Upřesnění - neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání...

 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o:

 

☼☼☼☼☼☼☼

22.2.2021: ►Informační leták hejtmanky -  Kde budou povinnérespirátory obchody prostředky veřejné dopravy nemocnice lékárny úřady další místa budou upřesněnaO půlnoci z 22. 2. na 23.2. vstupuje vplatnost povinnost chránit sekvalitnějšími pomůckami (respirátor,nanorouška nebo alespoňdvě chirurgické roušky na sobě) ►►►

 

►►►►►►

☼►..... od pondělí 22.2.2021 bude nařízeno používání FFP 2 respirátorů, nanoroušek, případně dvou na sobě nasazených chirurgických roušek v místech, kde je větší kumulace lidí - obchody, MHD, nemocnice a další," 
Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/vlada-obchody-20210219.html

 

 

►►►►►►►

►Výsledky jednání vlády dne 14.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února

Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády č. 127  Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády č. 130  Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

Usnesení vlády č. 133  Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech

Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov

Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury

Usnesení vlády č. 136  Krizové opatření o provozu krematorií

Usnesení vlády č. 137  Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (Celé znění čestného prohlášení)

Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma

Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR

Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách (Celé znění nařízení MZd)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (Celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19)

Zdroj zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-14--unora-2021-186625/

 

►►►►►☼

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje  o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 ztratilo účinnost ukončením nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 957. Rozhodnutí č. 3/2021 bylo vydáno v souladu s usnesením vlády č. 130 ze dne 14. 02. 2021.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. 02. 2021 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

►►►►

11.2.2021 

►nouzový stav do 14.2.2021  .....: ►►►  

 

►►►►►►►

2.2.2021:

►vše o očkování .....:        https://ockovani.kr-stredocesky.cz 

    vše o očkování .....► 

►Informační leták hejtmanky o změnách od 30. 1. 2021 ......

► COVID PORTÁL ►►►Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

►.......prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021...........

 

 

►►►jednání vlády, přijatá krizová opatření dne 18.1.2021 :

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 21. února. Znění žádosti schválil kabinet Andreje Babiše na jednání v pondělí 18. ledna 2021.

 • Usnesení vlády č. 53 - Vláda souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Stále platí přísná opatření, která vláda zavedla po Vánocích. Nicméně od 19. ledna mohou fungovat papírnictví či obchody s dětským oblečením a obuví. Nadále platí zákaz nočního vycházení od 21 do 5 hodin. Vedle restaurací či kaváren musí mít zavřeno i obchody, které neprodávají základní sortiment, stejně tak služby.
 • Usnesení vlády č. 54 - Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením.

Zdroj zde: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pozada-snemovnu-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-21--unora--schvalila-i-dalsi-podpurne-programy-pro-podnikatele-186111/

a kompletní přehled zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-18--ledna-2021-186098/

Zajímavý přehled - zdroj zde:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/seznam-omezeni/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/?

 

 

 

►►►►►►►

►►►Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji    dne 8.1.2021

     informace k očkování ►

      informace k očkování►

      mapa ►

Registrace seniorů 80+ bude spuštěna od 15.1. 2021, 

 

 

►►►prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob:

 • Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
 • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
 • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

Zdroj: Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru | Vláda ČR (vlada.cz)

 

 

 

►USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1333 o změně krizového opatření►►►

►Informace - Antigenní testování veřejnosti od 16.12.2020 ►►►

     

►Informační leták o tom co se změní od pátku18.12.2020  ►►►   

►Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a související usnes.vlády ze dne 10.12.2020   

Usnesení vlády č. 1294  Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády č. 1295  Prodloužení stávajících krizových opatření

 

►co se změní od 9. 12. 2020 ....prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020 ►►►

►co se změní od 9. 12. 2020 ►►►

 

https://www.forum24.cz/milionove-pokuty-za-poruseni-opatreni-vlada-schvalila-novelu-krizoveho-zakona/   

 

☼- ►Výsledky jednání vlády 7. prosince 2020 ►►►

 

....   www.denik.cz  .....

☼- ►částka Sbírky zákonů č. 194 obsahující usnesení přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 20. 11. 2020 ►►►

☼- ►Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 16/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

 

☼- ► Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 10.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 15/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

 

☼-- mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.11.2020.

 • Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů.....

Vydané mimořádné opatření MZDR zrušuje mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN.

_______

☼--Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 04.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 14/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let a též aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

_________

☼--Mimořádná opatření MZDR týkající se:

1.) provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svýchzaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb 

2.) provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb 

3.)  UV č. 1142 ze dne 2.11.2020 o změně kriz. opatření vyhlášeného pod č.444/2020 Sb. akrizového  opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.   

      

 

 

☼-►Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 13/2020 ►►►

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02.11. 2020 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 13/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

 

☼-►-Částka Sbírky zákonů č. 180/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu ze dne 30.10.2020 ►

(Sbírka zákonů č. 439 / 2020 ze dne 30.10. 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v

souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 20.11.2020,……)

 

-Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020 ►►►

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 12/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách:

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/ 

 

-►informace ze zasedání SPS ÚKŠ, která zdůvodňuje nasazení opatření MZ ►►►

 

   

--Sbírka zákonů č.176/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26.10.2020 ►►►

 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 - zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými vyjímkami.
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
  • ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými vyjímkami
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými vyjímkami
  • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
  • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými vyjímkami
  •  

-►-Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření částka 173/2020 Sb. ze dne 23.10.2020 ►►►

Vláda mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 998, vyhlášeného pod č. 402/2020 Sb., tak, že účinnost se prodlužuje do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  

 

-►ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu   č. 11/2020  ze dne 21.10.2020 ►►►

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22.10. 2020 ve 09:00 hodin..

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 bylo tímto zrušeno.

V Rozhodnutí č. 11/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

 

 

-►SBÍRKA ZÁKONŮ ČR částka 171/2020 ze dne 21.10.2020  ►►►
 

- ►krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

--Soňa Peková:  rozhovor 9.10.2020 ►►►

 

-► MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI (Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ►►►  od 21.10.2020

-► Částka Sbírky zákonů č. 169/2020 ►►► ze dne 19.10.2020  

- ►Sbírka zákonů  Částka 168/2020 Rozeslána dne 16. října 2020 ►►►

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1048 o přijetí krizového opatření...

 

►-ChřipkaVýskyt akutních respiračních infekcí a chřipky v ČR ►►►

 

--Rozhodnutí hejtmanky č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ►►►    toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.10. 2020 ve 12:00 hodin.Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 10/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

-Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14.10.2020 v 10:00 hodin ►►►

( Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 9/2020 je  aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.  https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/ 

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

          

 -Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14.10.2020 v 0:00 hodin.►►►         

 

☼-Částka Sbírky zákonů č. 166/2020 krizová usnesení vlády ze dne 12.10.2020

     (Sbírka zákonů č. 407/2020,…) ►►►

   

 

Sbírka zákonů částka č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020 ►►►

Sbírka zákonů č. 398 / 2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření .... Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření.....

 

☼ INFO-ZPRAVODAJ k aktuálním opatřením vlády  od 5.10.2020  ►►►

☼ Špičkoví doktoři hovoří o covid19 ...???►►►

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA částka 158 ze dne 30.9.2020 ►►►   Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

☼ Mimořádná opatření – co aktuálně platí 1.10.2020 ►►►

☼  Ministerstvo zdravotnictví ČR  aktuální informace ►►►

 Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání ►►►

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ►►► Mimořádná opatření – co aktuálně platí

☼ Aktuální situace ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji  - info KHS ►►►

☼ COVID-19: MŽP radí, kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě ►►►

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACE pro občany s trvalým pobytem v obci Přílepy.

Oznamujeme Vám, že Obec Přílepy zakoupila pro potřeby svých občanů jednorázové roušky. Jedno balení obsahující 10 kusů jednorázových třívrstvých roušek (modrých) pro jednu rodinu je možné si vyzvednou v budově OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46,270 01 v úředních hodináchv pondělí a ve středu od 17.00 do 18.00hodin .

Lenka Daenemarková
starostka obce Přílepy
tel. 724 862 202
prilepy@prilepy.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sdělení občanům v souvislosti s koronavirem Covid-19:

Vážení občané,

z důvodu šíření koronaviru Covid-19 v ČR Vás žádáme, abyste sledovali informace v médiích a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Současně Vás žádáme, pokud je to možné abyste omezili osobní návštěvy všech institucí.  Většinu záležitostí, včetně placení poplatků  apod. je možné řešit elektronicky.

Žádáme občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Pokud možno dodržujte pravidlo 3R+1R. Ruce, Roušky, Rozestupy + Respekt.  Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Lenka Daenemarková

starostka obce Přílepy

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Bez ohledu na stadium života, v němž se nacházíte, bude každý z nás jednou čelit dnu, kdy se opona zatáhne.

Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní.

 Nemarněte svůj drahocenný čas, kdy jste ještě zdraví, nenávistí a zlobou......

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _

☼☼☼Česko by mělo zastavit testování na Covid-19 v zájmu ukončení paniky a hysterie podněcované WHO, vyzývají lékaři! Pozitivně testovaný člověk na Covid-19 nerovná se nemocný člověk! Většina z nás už má na SARS-Cov-2 virus v těle vyvinutou buněčnou imunitu, tvrdí lékařka z Olomouce! Drtivá většina pozitivně testovaných osob nemá žádný průběh nemoci, do postele ulehnou jen 2 až 3% pozitivně testovaných osob a navíc s indikací chronických chorob...►

 

☼☼☼ Posunuli jsme se do nové doby, kterou musíme pozorovat a vyhodnocovat, ale...►►►.... říká lékař Jan Žaloudík ....

 

☼☼☼ Rozhovor na téma COVID-19, nošení roušek...►►► .... s lékařem onkologem Janem Žaloudíkem ....  http://www.zaloudik.cz  ....  “Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít...."    https://www.facebook.com/zaloudik  ....

 

Rozhovory - Duel lékařů ve speciálu DVTV 9.9.2020 ►►►

Hosty živého vysílání DVTV jsou epidemiolog Petr Smejkal a lékař Roman Šmucler. Fungování chytré karantény okomentuje Michal Bláha z Hlídače státu.

 

Rozhovor Xaver LIVE s hostem: Roman Šmucler 6.9.2020 ►►►

►...z historie Španělská chřipka zabila v letech 1918 a 1919......►►►

☼☼☼ ParlamentníListy.cz ►►►

☼☼☼  Rozhovor s Romanem Šmuclerem 9. září 2020 v pořadu Prostor X►►►

☼☼☼   reflex.cz ►►►

Přílohy

sb158-20 - 30.9.2020.pdf

sb158-20 - 30.9.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,08 kB

info zpravodaj od 5.10.2020.pdf

info zpravodaj od 5.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,09 kB

Doktoři o covid19.mp4

Doktoři o covid19.mp4
Typ souboru: MP4, Velikost: 15,85 MB

Doktoři o covid19.mp4

Doktoři o covid19.mp4
Typ souboru: MP4, Velikost: 15,85 MB

sb162-20 - 8.10.2020.pdf

sb162-20 - 8.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,11 kB

sb166-20 12.10.2020.pdf

sb166-20 12.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,88 kB

Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf

Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 491,1 kB

Narizeni_HT_c_9__skoly__pece 14.10.2020.pdf

Narizeni_HT_c_9__skoly__pece 14.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 498,04 kB

sb168-20 - 16.10.2020.pdf

sb168-20 - 16.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,67 kB

Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče 16.10.2020.pdf

Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče 16.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,4 kB

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,7 kB

sb171-20 21.10.2020.pdf

sb171-20 21.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,79 kB

sb169-20 19.10.2020.pdf

sb169-20 19.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,66 kB

Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf

Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 500,5 kB

sb174-20.pdf

sb174-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,58 kB

sb176-20.pdf

sb176-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,17 kB

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,92 MB

Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf

Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 502,38 kB

sb180-20.pdf

sb180-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,87 kB

Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD 31.10.2020.pdf

Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD 31.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB

Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf

Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 564,3 kB

zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf

zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,27 kB

sb194-20.pdf

sb194-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,65 kB

7. 12. 2020.pdf

7. 12. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 515,63 kB

9.12.2020.jpg

9.12.2020.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 187,3 kB

14. 12. 2020.pdf

14. 12. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 501,96 kB

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,65 MB

Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf

Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB

Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf

Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1010,16 kB

MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg

MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 864,95 kB

29.12021 (2).pdf

29.12021 (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,08 kB

Vše o očkování - web. stránky PDF.pdf

Vše o očkování - web. stránky PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 541,32 kB

11022021.jpg

11022021.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 191,47 kB

Kde budou povinné respirátory (3).jpg

Kde budou povinné respirátory (3).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 229,92 kB

Novinky k rouškám a respirátorům.pdf

Novinky k rouškám a respirátorům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,79 kB

Novinky k rouškám a respirátorům.pdf

Novinky k rouškám a respirátorům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,79 kB

Novinky k rouškám a respirátorům.jpg

Novinky k rouškám a respirátorům.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 337,75 kB

Novinky k rouškám a respirátorům.pdf

Novinky k rouškám a respirátorům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,79 kB

sb038-21.pdf

sb038-21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,66 kB

sb039-21.pdf

sb039-21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,88 kB

ochranné prostředky (4).pdf

ochranné prostředky (4).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 344,38 kB

služby obchod školy.pdf

služby obchod školy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 262,23 kB

pohyb osob (2).pdf

pohyb osob (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,54 kB

Zapojeni_PL_do_ockovani_informace.pdf

Zapojeni_PL_do_ockovani_informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB
Datum vložení: 3. 3. 2021 22:00
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2021 0:04
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 3. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, od SZ postupně místy přeháňky, od 1000m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Boží muka