Obec Přílepy
Obec Přílepy
u Rakovníka

INFORMACE ke COVID-19 ....opatření v souvislosti s výskytem epidemie COVID- 19

COVID-19

►►►Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji    dne 8.1.2021

     informace k očkování ►

      informace k očkování►

      mapa ►

Registrace seniorů 80+ bude spuštěna od 15.1. 2021, 

 

 

►►►prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob:

 • Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
 • Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
 • Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
 • Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

Zdroj: Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru | Vláda ČR (vlada.cz)

 

 

 

►USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1333 o změně krizového opatření►►►

►Informace - Antigenní testování veřejnosti od 16.12.2020 ►►►

     

►Informační leták o tom co se změní od pátku18.12.2020  ►►►   

►Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a související usnes.vlády ze dne 10.12.2020   

Usnesení vlády č. 1294  Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády č. 1295  Prodloužení stávajících krizových opatření

 

►co se změní od 9. 12. 2020 ....prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020 ►►►

►co se změní od 9. 12. 2020 ►►►

 

https://www.forum24.cz/milionove-pokuty-za-poruseni-opatreni-vlada-schvalila-novelu-krizoveho-zakona/   

 

☼- ►Výsledky jednání vlády 7. prosince 2020 ►►►

 

....   www.denik.cz  .....

☼- ►částka Sbírky zákonů č. 194 obsahující usnesení přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 20. 11. 2020 ►►►

☼- ►Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 16/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

 

☼- ► Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 15/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 10.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 15/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

 

☼-- mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.11.2020.

 • Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů.....

Vydané mimořádné opatření MZDR zrušuje mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN.

_______

☼--Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 04.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 14/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let a též aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

_________

☼--Mimořádná opatření MZDR týkající se:

1.) provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svýchzaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb 

2.) provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb 

3.)  UV č. 1142 ze dne 2.11.2020 o změně kriz. opatření vyhlášeného pod č.444/2020 Sb. akrizového  opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.   

      

 

 

☼-►Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 13/2020 ►►►

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02.11. 2020 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 13/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

 

☼-►-Částka Sbírky zákonů č. 180/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu ze dne 30.10.2020 ►

(Sbírka zákonů č. 439 / 2020 ze dne 30.10. 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v

souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 20.11.2020,……)

 

-Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020 ►►►

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 12/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách:

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/ 

 

-►informace ze zasedání SPS ÚKŠ, která zdůvodňuje nasazení opatření MZ ►►►

 

   

--Sbírka zákonů č.176/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26.10.2020 ►►►

 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 - zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými vyjímkami.
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
  • ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými vyjímkami
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými vyjímkami
  • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
  • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými vyjímkami
  •  

-►-Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření částka 173/2020 Sb. ze dne 23.10.2020 ►►►

Vláda mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 998, vyhlášeného pod č. 402/2020 Sb., tak, že účinnost se prodlužuje do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  

 

-►ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu   č. 11/2020  ze dne 21.10.2020 ►►►

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22.10. 2020 ve 09:00 hodin..

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 bylo tímto zrušeno.

V Rozhodnutí č. 11/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

 

 

-►SBÍRKA ZÁKONŮ ČR částka 171/2020 ze dne 21.10.2020  ►►►
 

- ►krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

--Soňa Peková:  rozhovor 9.10.2020 ►►►

 

-► MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI (Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ►►►  od 21.10.2020

-► Částka Sbírky zákonů č. 169/2020 ►►► ze dne 19.10.2020  

- ►Sbírka zákonů  Částka 168/2020 Rozeslána dne 16. října 2020 ►►►

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1048 o přijetí krizového opatření...

 

►-ChřipkaVýskyt akutních respiračních infekcí a chřipky v ČR ►►►

 

--Rozhodnutí hejtmanky č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ►►►    toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.10. 2020 ve 12:00 hodin.Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 10/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

-Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14.10.2020 v 10:00 hodin ►►►

( Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 9/2020 je  aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.  https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/ 

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

          

 -Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14.10.2020 v 0:00 hodin.►►►         

 

☼-Částka Sbírky zákonů č. 166/2020 krizová usnesení vlády ze dne 12.10.2020

     (Sbírka zákonů č. 407/2020,…) ►►►

   

 

Sbírka zákonů částka č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020 ►►►

Sbírka zákonů č. 398 / 2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření .... Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření.....

 

☼ INFO-ZPRAVODAJ k aktuálním opatřením vlády  od 5.10.2020  ►►►

☼ Špičkoví doktoři hovoří o covid19 ...???►►►

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA částka 158 ze dne 30.9.2020 ►►►   Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

☼ Mimořádná opatření – co aktuálně platí 1.10.2020 ►►►

☼  Ministerstvo zdravotnictví ČR  aktuální informace ►►►

 Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání ►►►

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ►►► Mimořádná opatření – co aktuálně platí

☼ Aktuální situace ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji  - info KHS ►►►

☼ COVID-19: MŽP radí, kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě ►►►

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACE pro občany s trvalým pobytem v obci Přílepy.

Oznamujeme Vám, že Obec Přílepy zakoupila pro potřeby svých občanů jednorázové roušky. Jedno balení obsahující 10 kusů jednorázových třívrstvých roušek (modrých) pro jednu rodinu je možné si vyzvednou v budově OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46,270 01 v úředních hodináchv pondělí a ve středu od 17.00 do 18.00hodin .

Lenka Daenemarková
starostka obce Přílepy
tel. 724 862 202
prilepy@prilepy.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sdělení občanům v souvislosti s koronavirem Covid-19:

Vážení občané,

z důvodu šíření koronaviru Covid-19 v ČR Vás žádáme, abyste sledovali informace v médiích a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Současně Vás žádáme, pokud je to možné abyste omezili osobní návštěvy všech institucí.  Většinu záležitostí, včetně placení poplatků  apod. je možné řešit elektronicky.

Žádáme občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Pokud možno dodržujte pravidlo 3R+1R. Ruce, Roušky, Rozestupy + Respekt.  Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Lenka Daenemarková

starostka obce Přílepy

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Bez ohledu na stadium života, v němž se nacházíte, bude každý z nás jednou čelit dnu, kdy se opona zatáhne.

Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. Mějte sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní.

 Nemarněte svůj drahocenný čas, kdy jste ještě zdraví, nenávistí a zlobou......

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _

☼☼☼Česko by mělo zastavit testování na Covid-19 v zájmu ukončení paniky a hysterie podněcované WHO, vyzývají lékaři! Pozitivně testovaný člověk na Covid-19 nerovná se nemocný člověk! Většina z nás už má na SARS-Cov-2 virus v těle vyvinutou buněčnou imunitu, tvrdí lékařka z Olomouce! Drtivá většina pozitivně testovaných osob nemá žádný průběh nemoci, do postele ulehnou jen 2 až 3% pozitivně testovaných osob a navíc s indikací chronických chorob...►

 

☼☼☼ Posunuli jsme se do nové doby, kterou musíme pozorovat a vyhodnocovat, ale...►►►.... říká lékař Jan Žaloudík ....

 

☼☼☼ Rozhovor na téma COVID-19, nošení roušek...►►► .... s lékařem onkologem Janem Žaloudíkem ....  http://www.zaloudik.cz  ....  “Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít...."    https://www.facebook.com/zaloudik  ....

 

Rozhovory - Duel lékařů ve speciálu DVTV 9.9.2020 ►►►

Hosty živého vysílání DVTV jsou epidemiolog Petr Smejkal a lékař Roman Šmucler. Fungování chytré karantény okomentuje Michal Bláha z Hlídače státu.

 

Rozhovor Xaver LIVE s hostem: Roman Šmucler 6.9.2020 ►►►

►...z historie Španělská chřipka zabila v letech 1918 a 1919......►►►

☼☼☼ ParlamentníListy.cz ►►►

☼☼☼  Rozhovor s Romanem Šmuclerem 9. září 2020 v pořadu Prostor X►►►

☼☼☼   reflex.cz ►►►

Přílohy

sb158-20 - 30.9.2020.pdf

sb158-20 - 30.9.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,08 kB

info zpravodaj od 5.10.2020.pdf

info zpravodaj od 5.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,09 kB

Doktoři o covid19.mp4

Doktoři o covid19.mp4
Typ souboru: MP4, Velikost: 15,85 MB

Doktoři o covid19.mp4

Doktoři o covid19.mp4
Typ souboru: MP4, Velikost: 15,85 MB

sb162-20 - 8.10.2020.pdf

sb162-20 - 8.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,11 kB

sb166-20 12.10.2020.pdf

sb166-20 12.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,88 kB

Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf

Narizeni_HT_c_8__skoly__pece.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 491,1 kB

Narizeni_HT_c_9__skoly__pece 14.10.2020.pdf

Narizeni_HT_c_9__skoly__pece 14.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 498,04 kB

sb168-20 - 16.10.2020.pdf

sb168-20 - 16.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,67 kB

Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče 16.10.2020.pdf

Nařízení_HT_č_10_ školy_ péče 16.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,4 kB

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,7 kB

sb171-20 21.10.2020.pdf

sb171-20 21.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,79 kB

sb169-20 19.10.2020.pdf

sb169-20 19.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,66 kB

Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf

Rozhodnuti_HT_c_11_skoly_pece_deti_PDFA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 500,5 kB

sb174-20.pdf

sb174-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,58 kB

sb176-20.pdf

sb176-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,17 kB

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,92 MB

Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf

Rozhodnuti_HT_c_12_2020_PDFA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 502,38 kB

sb180-20.pdf

sb180-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,87 kB

Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD 31.10.2020.pdf

Rozhodnuti_HT_c_13_2020_PDF_UD 31.10.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB

Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf

Rozhodnuti_HT_c_14_2020_PDFA_podepsanael.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 564,3 kB

zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf

zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,27 kB

sb194-20.pdf

sb194-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,65 kB

7. 12. 2020.pdf

7. 12. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 515,63 kB

9.12.2020.jpg

9.12.2020.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 187,3 kB

14. 12. 2020.pdf

14. 12. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 501,96 kB

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,65 MB

Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf

Vše o očkování - dvě strany - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB

Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf

Vše o očkování - senioři 80+ PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1010,16 kB

MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg

MAPA - očkovací místa15+velkokapacitní odběrová místa.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 864,95 kB
Datum vložení: 14. 1. 2021 10:00
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2021 23:59
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 1. 2021

oblacnosesnezenim

Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty -5 až -1°C. Noční teploty -4 až -8°C, místy kolem -11°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chmelnice