Obec Přílepy
Obec Přílepy
u Rakovníka

Informace pro obce a české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny

Informace pro obce a české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny

 https://www.nasiukrajinci.cz/cs/ 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

KONTO BARIÉRY:  

Nadace pomáhá se začleněním ukrajinských dětí do českých škol. Projekt Vzdělání bez bariér podpoří handicapové a sociálně znevýhodněné děti, které do České republiky přicházejí z válkou zasažených oblastí. O finanční příspěvky na integraci ukrajinských studentů mohou žádat školy v rámci nového Fondu Ukrajina

Konto Bariéry - Úvod (kontobariery.cz) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

23.3.2022

Výsledky jednání vlády ze dne 23. 03. 2022

  • Stávající nouzový stav, vyhlášený 2. března, vyprší 3. dubna. Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu až do konce května.
  • Vláda schválila nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost, umožní vyplatit příspěvek lidem, kteří ve své domácnosti, domě či bytě bezplatně ubytovali nebo ubytují uprchlíky z Ukrajiny. Výše příspěvku byla vládou stanovena 3 000 korun za ubytovanou osobu za měsíce březen až červen s tím, že je tam strop – na jednu domácnost může být vyplaceno nejvýše 12 000 korun měsíčně.
  • Vláda rozhodla také o úpravách předchozích usnesení, které se týkají zvládání uprchlické krize. Jednou z přijatých dílčích změn je například umožnění stanovení kompenzačních příspěvků variabilně „až“ 200,­-Kč (dočasně nouzové přístřeší a nouzové ubytování)/„až“ 250,-Kč (ubytování v zařízení hromadného ubytování soukromého sektoru), dále zastrojování kompenzačního příspěvku krajům pro ty případy, kdy by byl krajem či obcí využit jako ubytovací zařízení byt právnické osoby, a to částkou 3 000 korun za ubytovanou osobu a nanejvýš 12 000 korun za měsíc pro jednu bytovou jednotku, což jsou stejné parametry jako pro fyzické osoby (zatím není v písemné podobě k dispozici).
  • ......
  •  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18.3.2022:

Důležité odkazy (dostupné v češtině i ukrajinštině):

https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

Odkaz na volná pracovní místa v Česku z Úřadu práce:

https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr

 

Informace pro občany Ukrajiny – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://cizinci.npi.cz/

 

Informační linka – nové číslo 226 288 400

Nabídky na volné objekty pro ubytování, lehátka, deky, spacáky (větší množství) zasílat na e-mail: kacpu@sck.izscr.cz

Počet cizinců na území Vaší obce je možné sledovat na tomto odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Jde o odkaz Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Od 4.3.2022  fungují dvě nová Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině :

V Kutné Hoře:

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje (GASK) na adrese: Kremnická 239/7

V Mladé Boleslavi:

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, na adrese: 17.listopadu 1325

Obě jsou prozatím v provozu 24 hodin denně s tím, že upravíme případně otevírací dobu dle praxe, pokud se ukáže být nonstop provoz neefektivní.

Obě centra poskytují pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, psychologickou a lékařskou pomoc, pomoc s vyřízením pracovního povolení. Jsou zkrátka kontaktním místem pro uprchlíky. Platí, že některé agendy, jako je třeba pomoc Úřadu práce, nejsou nonstop, ale základní pomoc uprchlíci dostanou vždy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Klíčové je, že Ukrajinci mohou pobývat v České republice na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během tří dnů od příjezdu registrovat na Policii ČR, pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra:

974 801 802

Kontaktovat krajskou informační linku:

950 870 420

Dostavit se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) – viz výše.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

 

Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce:

www.nasiukrajinci.cz

---►leták ►

 

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

 

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

V příloze pak jsou letáky jak v češtině, tak ukrajinštině, které vysvětlují postup ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou. Základ je, že pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum. Zároveň připojuji Otázky a odpovědi, které sestavil k možnosti zaměstnávání Úřad práce – opět v obou jazykových verzích.

 

Nově přikládám formulář v ukrajinštině pro žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc, která není navázána na vízum. Dle informací paní ředitelky Malichové z Krajské pobočky Úřadu práce je právě tato dávka tou, kterou bude Úřad práce nyní vyplácet, protože MPSV chystá jednotnou dávku pro uprchlíky, a také pro ty, kteří uprchlíky ubytovávají.

 

Další podrobnosti o pomoci jsou dostupné také na stránkách Úřadu práce.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí:

1221 (VOLBA 8)

 

Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. 

 

Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

 

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na:

http://lekariproukrajinu.cz/

 

..............................................................................

3.3.2022

Úřad práce ČR informuje:

základní nformace pro občany Ukrajiny, kteří v současné době přichází na naše území

►informace v českém jazyce

►informace v ukrajinském jazyce

 

......................................................................

2.3.2022

soupis kontaktů a pokynů a také informační letáky jak v českém, tak ukrajinském jazyce.

Klíčové je, že Ukrajinci mohou pobývat v České republice na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během tří dnů od příjezdu registrovat na Policii ČR, pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra: 974 801 802

Kontaktovat krajskou informační linku: 950 870 420

Dostavit se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

  • Zde dostanou pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, vyřízením speciálního dlouhodobého víza, prvotní psychologickou či lékařskou pomoc a také postup při hledání práce.

Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Praha zřídil první centrum v Praze:

Budova Městské knihovny, Mariánské náměstí 98/1 s otevírací dobou 9-17

V této chvíli je ovšem centrum zahlceno, a proto Středočeský kraj uvede do provozu od 3. 3. od 12:00 další dvě centra:

V budově Kongresového centra Galerie Středočeského kraje, Kremnická 239/7, Kutná Hora (bývalá jízdárna)

a v Mladé Boleslavi (adresu zveřejníme na webových stránkách kraje)

Obě centra budou fungovat nepřetržitě, jen v nich nebudou nonstop dostupné všechny služby, ale základní služby pomoci s ubytováním a dalším postupem budou v režimu 24/7 (24 hodin denně 7 dní v týdnu).

Jak je patrné, pro prvotní setrvání v ČR, není nutné hned navštívit asistenční centra, pokud mají uprchlíci zajištěné ubytování. Nicméně speciální dlouhodobé vízum, které je udělováno bezodkladně, je klíčové pro plnohodnotné zapojení se do běžného života – například pro pracovní povolení viz níže.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí:

1221 (VOLBA 8)

Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. 

Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na:

http://lekariproukrajinu.cz/

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V příloze pak jsou letáky jak v češtině, tak ukrajinštině, které vysvětlují postup ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou.

Základ je, že pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum.

To je opravňuje i k čerpání několika sociálních dávek. Primárně jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc a dále o příspěvek na bydlení.

Bez víza mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc jednorázově. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu práce.

DALŠÍ INFORMACE:

Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce:

www.nasiukrajinci.cz

Veterinární správa pak upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28.2.2022

Rada Středočeského kraje dnes rozhodla s okamžitou platností, že ukrajinští občané mají nárok na veřejnou dopravu v kraj zdarma.

Podrobnosti k tomu jsou ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ukrajinci-maji-verejnou-dopravu-ve-stredoceskem-kraji-zdarma

 

Obdobně platí, že kraj zajistí ve svých nemocnicích neodkladnou a akutní lékařskou péči pro ukrajinské uprchlíky zdarma.

Podrobnosti k tomu jsou ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-zajisti-pro-ukrajinske-uprchliky-zdravotni-peci-zdarma

Také připravujeme ve spolupráci s Prahou zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) pro Prahu a Středočeský kraj v Městské knihovně v Praze, které by mělo začít fungovat od úterý 1.3.2022. Toto centrum bude pomáhat uprchlíkům s registrací, ubytováním, rovněž bude shromažďovat nabídky humanitární pomoci.

Podrobnosti k tomu jsou ZDE:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-zprovozni-krajske-koordinacni-centrum-pomoci-ukrajine

Už nyní funguje středočeská asistenční linka zřízená Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje:  950 870 420

Nové informace k pomoci Ukrajině ►

 

26.2.2022 :

Informace pro obce a české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny ►

 

►informační leták  1 ►►►

►informační leták  2 ►►►

►informační leták  3 ►►►

 

 informace jsou také zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina

Přílohy

ukrajina_letak1 2.pdf

ukrajina_letak1 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,56 kB

ukrajina_letak2.pdf

ukrajina_letak2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,58 kB

ukrajina_letak4_linky.jpg

ukrajina_letak4_linky.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 400,36 kB

ukrajina_letak4_linky.pdf

ukrajina_letak4_linky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,63 kB

UP-letak-Ukrajina-1.pdf

UP-letak-Ukrajina-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB

UP-letak-Ukrajina-2.pdf

UP-letak-Ukrajina-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 866,11 kB

ukrajina_letak8_UA.pdf

ukrajina_letak8_UA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,32 kB
Datum vložení: 23. 3. 2022 8:24
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2022 12:28
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
jasno 24 °C 12 °C
pátek 26. 7. polojasno 28/12 °C
sobota 27. 7. polojasno 31/16 °C
neděle 28. 7. slabý déšť 20/12 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie