Obec Přílepy
Obec Přílepy
u Rakovníka

OZNÁMENÍ - VÝZVA k podání nabídek k veřejné zakázce -"Obnova místní komunikace MK-12d Přílepy" - stavební práce

stav veřejné zakázky :

dne 17.6.2020: uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby ►►►

dne 1.6.2020: výběr zhotovitele stavby Usnesení ZOP č.025/2020 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OZNÁMENÍ  - VÝZVA :  k podání nabídek k veřejné zakázce -"Obnova místní komunikace MK-12d Přílepy" - stavební práce

Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01, IČO: 00639958 zastoupená Lenkou Daenemarkovou, starostkou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací „Obnova místní komunikace MK-12d Přílepy“, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh na svém profilu zadavatele.

název veřejné zakázky:    „Obnova místní komunikace MK-12d Přílepy“

VÝZVA  k podání nabídek ►►►

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ►►►

 Přílohy zadávací dokumentace:

                   Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  (závazný vzor) ►►►

                   Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo   (závazný vzor) ►►►

                   Příloha č. 3 – Výkaz výměr – soupis prací/položkový rozpočet

                                           (slepý rozpočet)►►►

                   Příloha č. 4 – VZOR Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ►►►

                   Příloha č. 5 – VZOR Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti a 

                                          technické kvalifikace ►►►

                   Příloha č. 6 – VZOR Čestné prohlášení o ekonomické a finanční

                                            způsobilosti ►►►

                   Příloha č. 7 – Projektová dokumentace stavby  ►►►

                                            (zakázka číslo stavby 2/20  z  03/2020, zpracoval Ing.Petr Ibl)

 

výzva zveřejněna na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-prilepy

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obnova-mistni-komunikace-mk-12d-prilepy

Lhůta pro podání nabídek včetně všech náležitostí je do pondělí 1.6.2020 do 17:00 hodin.

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 1.6.2020 v 18:00 hodin v sídle zadavatele (budova OÚ Přílepy: č.p.46, 270 01).

Datum sejmutí: 17. 6. 2023 Zodpovídá: Správce Webu

Aktuální počasí

dnes, pondělí 26. 9. 2022
slabý déšť 16 °C 10 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 12/7 °C
středa 28. 9. slabý déšť 12/5 °C
čtvrtek 29. 9. slabý déšť 12/6 °C

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie